Warsztat automotywacji – rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów osobistych i zawodowych

                                             

AUTOMOTYWACJA - odkryj w sobie sido dziaania 3

 

                     ZAKAZ NARZEKANIA 30-31 marca 

                   

                                          Warsztat automotywacji – rozwój i
chęć do pracy jako źródło sukcesów
osobistych i zawodowych.

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat: -Automotywacji -Sposobów wpływania na własne nastawienie-Samoonceny - Wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów -Technik motywacyjnych - Przekonań i nawyków - Pętli nawyku. Metod zmiany nawyków - Metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz redukowania stresu - Relacji pomiędzy celami osobistymi a zawodowymi Uczestnik nabędzie umiejętności: - Przeprowadzania autoanalizy -Wyboru najlepszych dla siebie technik motywacyjnych - Wpływania na swoje przekonania i nawyki - Radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach - Rzetelnej oceny własnych możliwości -Podnoszenia własnej efektywności osobistej - Wyznaczania realnych celów w życiu prywatnym i zawodowym W zakresie kompetencji społecznych uczestnik: - Będzie w sposób pewniejszy i bardziej świadomy kierował swoim rozwojem w życiu prywatnym i zawodowym -Podniesie wydajność i efektywność swojej pracy - Będzie pozytywnie wpływał na pracę zespołu poprzez uświadamianie wspólnych celów i motywowanie.

 

 Automotywacja, czyli „co motywuje mnie do działania”
Czym jest automotywacja co mnie motywuje do działania:
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna,
Motywacja „DO” i motywacja „OD” – czyli co nas motywuje do działania chęć uniknięcia kary czy chęć osiągnięcia określonego celu?
Kiedy przestaje nam się chcieć działać, co i kto na to wpływa?

Automotywacja a indywidualne nastawienie
Trwałość czy rozwój: Przedstawienie koncepcji „Trwałość vs. Rozwój”,
Uświadomienie konsekwencji danego nastawienia na własną efektywność, sprawdzenie w teście
własnego nastawienia, zastanowienie się nad konsekwencjami danego nastawienia w życiu prywatnym i zawodowym, zachęcenie do nastawienia na rozwój, podejmowania inicjatywny i wyzwań.

Samoocena, czyli interpretacja zdarzeń, które pojawiają się w życiu zawodowym
Interpretacja zdarzeń życiowych.
Jak skłonność do optymizmu lub pesymizmu wpływa na interpretację sytuacji oraz na naszą
Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Samokontrola, czyli jak przerwać błędne koło myślenia.
Zachowanie w życiu zawodowym – informacja zwrotna otoczenia – interpretacja – zachowanie itd.
1. Jak nasze nastawienie wpływa na skuteczność działania?
2. Jak przygotować się do powtarzających się sytuacji trudnych w życiu zawodowym?
Strefy wpływu
Strefy wpływu a poziom motywacji i emocji w życiu zawodowym szefa i podwładnych.

Podział na 3 obszary działań:
1. Strefa wynudzenia zawodowego i spadku efektywności,
2. Strefa dyskomfortu, czyli rozwoju – optymalna efektywności
3. Strefa paniki, czyli ogrom działań bez rezultatów, aż do spadku efektywności.

Siła nawyku
Nawyki efektywnego działania i sposoby skutecznego przejmowania inicjatywy:
Czy chcesz zmienić swoje nawyki? – Wskazówka, Nagroda, Zwyczaj.

Zmiana nawyku
Nawyki można zmieniać:
Poznanie schematu skutecznej zmiany nawyku, przećwiczenie schematu na wybranym nawyku, który zmniejsza efektywność pracy, dyskusja, analiza dokonanej zmiany.

Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej, czyli…. Muszę, Powinienem, Decyduję, Chcę.
Stworzenie indywidualnego planu działania.

Praktyczne warsztaty poprowadzi Robert Oskwarek - przedsiębiorca, inwestor, właściciel firmy Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu, autor projektu "Władcy Sceny", specjalista od kluczowych umiejętności wizerunkowych, trener wystąpień publicznych i mówca motywacyjny.

Motto życiowe: "Bądź autorem zmian, których oczekujesz".
www.robertoskwarek.pl

Miejsce i czas:

30.31.03.2019

Poduszka Apartamenty Zdrojowe
 ul. Wiercieńskiego 62, 24-150 Nałęczów

Cena

- cena 4000 tyś brutto ( nocleg, całodzienne wyżywienie, inne atrakcje)
- Możliwość refinansowania ze środków Unijnych
- kontakt 533401192

 

ZAKAZ NARZEKANIA Warsztat automotywacji – rozwój i
chęć do pracy jako źródło sukcesów
osobistych i zawodowych.

Nasze praktyczne warsztaty pozwalają przejść ścieżkę zmian w kierunku odkrycia i wykorzystania pełni potencjału, który kryje się w każdej osobie, aby mogła ona osiągnąć upragniony sukces osobisty i zawodowy. Każdy z etapów warsztatów z Rozwoju Osobistego pozwoli na poznanie i uporządkowanie innej dziedziny życia. Dzięki ofercie otrzymacie wiedzę i wskazówki, które ułatwią osiągnięcie swojego wymarzonego rozwoju osobistego i wszystkie związane z nim cele i postanowienia. 

      „Poczucie własnej niższości i niezdatności przeszkadza w spełnieniu Twoich nadziei, zaś wiara w siebie prowadzi do samorealizacji i sukcesu”

Andrzej Mandalian

Uwagi:

- ilość miejsc na tych warsztatach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, a gwarancją uczestnictwa jest potwierdzenie przelewu;
- dołączenie do wydarzenia na facebook'u nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na warsztatach;
- rejestrując się na to wydarzenie:  
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji i realizacji usług szkoleniowych, realizowanych przez GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług informacyjnych oraz szkoleniowych.

- w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: mailowy - kontakt(@)korzeniesukcesu.pl lub telefoniczny - 796 731 688

 

 

4.000.00zł
Ilość: